sarkeresztur.hu
Közérdekű adatok
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelezően közzéteendő adatok: Sárkeresztúr Község Önkormányzata Sárkeresztúri Roma Nemzetisé…