sarkeresztur.hu
2008. évi rendeletek
Sárkeresztúr község Önkormányzata KépviselÅ‘-testületének 1/2008. (I.31.) számú RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (II. 05…