santbonaventura.cat
VídeoMAT 2015 - Col·legi SantBonaventura
El Col·legi participa un any més al VídeoMAT amb quatre vídeos realitzats per alumnes de secundària. El VídeoMAT és un projecte en el qual les alumnes creen petits vídeos on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les matemàtiques. Els quatre vídeos presentats per un grup d’alumnes dels quatre cursos de l’ESO són: 1r d’ESO: