sansadurnino.gal
Resolta a convocatoria de bolsas escolares
Os servizos administrativos do Concello cursaron estes días as comunicacións ás familias sobre a concesión de bolsas escolares, para as que o orzamento municipal tiña reservada unha partida de 25.000 euros, incluídos 2.000 euros para casos de urxencia social. En total adxudicáronse 42 bolsas por un importe global de 16.405 euros, a maior parte delas dirixidas…