sansadurnino.gal
Contos e xogos para familiarizarse co inglés
Superado o período de adaptación, as tres unidades da Escola Infantil Municipal A Rolada están xa metidas na dinámica normal do curso. As nenas e nenos botan a mañá brincando e facendo actividades propostas polas mestras e algúns días tamén teñen sesións musicais ou de contacontos centradas no desenvolvemento da linguaxe e da psicomotricidade. Hoxe,…