sansadurnino.gal
Ata o 21 de outubro están expostos ao público os padróns de varios impostos municipais
A Deputación da Coruña, organismo que ten delegada a xestión tributaria de varios impostos municipais, publicou recentemente a apertura do período de exposición pública dos padróns do IAE e dos distintos tipos de IBI, é dicir, a "contribución" urbana, rústica e de características especiais. Estes padróns poderán ser consultados polas persoas interesadas na Deputación da Coruña até…