sangu.eu
Hướng dẫn viết thư (phần thi A1 trvalý) - Sangu
Xin chào các bạn, nếu bạn đi thi từ đầu tháng 2.2018 thì sẽ có tí bỡ ngỡ về phần viết. Nó không phải