sangu.eu
Sangu.eu bán Sách học tiếng Séc kết hợp với video ( Prodej učebnice češtiny pro vietnamské mluvčí) - Sangu
Sau một thời gian mình, Jirka và các chuyên gia khác đã hoàn thành xong cuốn sách này, giúp việc học