sangu.eu
Đi „gia hạn“ thẻ TRVALÝ mất có 2 500 Korun! - Sangu
Trước tiên chúng ta phải nói lại rằng cư trú TRVALÝ khác cư trú DLOUHODOBÝ ở một cái là: TRVA