sangu.eu
VIDEO___Học tiếng Séc (bảng chữ cái) - Sangu
Chúng ta hãy cùng mở đầu khóa học miễn phí bằng bảng chữ cái ABC của Tiếng Séc nhé. Những tác giả: M