sanatino.com
گیت فروشگاهی آشنایی با انواع تگ ها و لیبل های موجود در بازار | صنعتینو گیت-دزد گیر فروشگاهی
تگ مربوط گیت فروشگاهی دارای انواع سخت و نرم می باشد . تگ به لوازمی که نیاز به محافظت دارند متصل می گردد و برای هر کالایی تگ مخصوص به خود را باید استفاده کرد