sanamrashidi.com
موفقیت مالی - دوره موفقیت مالی - موفقیت شغلی - آکادمی جذب صنم رشیدی
موفقیت مالی امریست که لازمه داشتن یک زندگی موفق و شاد می باشد.ما در این دوره حضوری شما اصول موفقیت مالی را به زبانی ساده و تست شده فرا میگیرید.