samlarforbundet.se
Vi måste också informera om GDPR. Den nya dataförordningen, GDPR, reglerar organisationers hantering av personuppgifter. Syftet är att stärka den personliga integriteten genom att det ska bli tydli…