samlarforbundet.se
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften till förbundet är 300 kr/år.