samhallsentreprenor.glokala.net
2 maj
–> Pågående uppgift # 10 Projekt- / verksamhets- / affärsplan – inlämning 9 maj i inlämningsforumet för uppgiften. ::::::::::::::::::::::: Vad är utvärdering – och hur gör man…