samfunnsinnovatorene.no
Måling av sosiale resultater – et nødvendig onde?
Onsdag 30. november arrangerte SIX Oslo arrangementet Å måle sosial effekt. Her delte sosialentreprenørene Atlas Kompetanse, IntoLife og Medarbeidere sine erfaringer. I tillegg snakket Ferd Sosiale…