samfunnsdebatten.com
Vold i samfunnet vekker en enorm avsky i meg - Samfunnsdebatten
Jeg fordømmer alle typer vold uansett type og hvem som utfører den. Vold i samfunnet hører ingen steder hjemme. Heldigvis gikk det bra denne gangen.