samfunnsdebatten.com
Samferdselsinvesteringer, hvem skal betale? - Samfunnsdebatten
Investeringer må brukes for å komme i mål med samferdselsinvesteringer i by og land. Hvis staten låner en milliard kroner, tjener staten 50 millioner kroner