samfunnsdebatten.com
Redningsaksjoner i havet utenfor Hellas og Italia - Samfunnsdebatten
Mange mener mye om redningsaksjoner utenfor kysten av Hellas og Italia. Det er klart at folk i nød skal reddes, men skal de belønnes med tur til Europa?