samfunnsdebatten.com
Psykisk syk av klimakrisen? - Samfunnsdebatten
Nå blir folk gitt sykdommer som psykisk syke på grunn av klimakrisen. Noe som er helt ufarlig blir nå kategorisert som psykisk sykdom. Hvor er vi på vei?