samfunnsdebatten.com
Oslo byrådet og sløsingen med penger - Samfunnsdebatten
Oslo byrådet og deres sløsing med skattepenger. Her tar jeg for meg noen av sakene de har kastet bort penger på. Utekontor og blomsterkasser mm.