samfunnsdebatten.com
Oslo byråd og innleiepraksis - Samfunnsdebatten
Oslo byråd taper sak mot ansatt som ble tvunget til å søke utvidet stilling via vikarbyrå, selv om dette går imot både Ap's og Sv's programmer.