samfunnsdebatten.com
Klima og klimasvindelen - Samfunnsdebatten
Denne artikkelen tar for seg klima og klimasvindelen. Det er mange måter å se dette på. Her er min versjon. Jeg er vel en typisk skeptiker.