samfunnsdebatten.com
Hvordan ville du reagere om det norske flagget vårt ble endret? - Samfunnsdebatten
Det er stadig folk som blir krenket av det norske flagget. Det har et kors i seg og det krenker de som innvandrer til Norge. Vi må verne om flagget vårt.