samfunnsdebatten.com
Hvordan brukes bompengene - Samfunnsdebatten
Hvordan brukes bompengene. Jo de brukes til mye og mangt,men lite til veier i de større byene. Kun rundt 2% av inntektene går til veier.