samfunnsdebatten.com
Høyhastighetstog utopi eller virkelighet - Samfunnsdebatten
I Aftenposten 07072019 skrives det at hele 4 av 10 ønsker høyhastighetstog mellom de store byene i Norge. Deler jeg dette synet? Neppe.