samfunnsdebatten.com
Fremskrittspartiet - hva nå? - Samfunnsdebatten
Fremskrittspartiet - hva nå? Bør FrP bytte leder og hvem skal eventuelt overta? Ketil Solvik Oslen, Sylvi Listhaug eller Per Willy Amundsen.