samfunnsdebatten.com
Flyskam og klimasvindelen - Samfunnsdebatten
Kollektivtrafikken i Norge består av: buss, tog, taxi og fly. Hvordan kan man da utsettes for uttrykk som flyskam? Vi må jo ha mulighet til å reise.