samfunnsdebatten.com
Elbil salget faller - Samfunnsdebatten
Oslo byrådet har tatt bort disse fordelene som elbil eierne har hatt. Bompenge fritaket, gratis lading, gratis parkering. Derfor har elbil salget sunket.