samfunnsdebatten.com
Bompengeprisene til Raymond og Lan Marie - Samfunnsdebatten
Bompengeprisene kunne fort ha blitt 80.- per passering hvis Ap Raymond og MdG Lan Marie hadde fått sitt forslag vedtatt. Husk dette når du går til valg.