samfunnsdebatten.com
Alternativ til bompenger i store regioner - Samfunnsdebatten
Her er mitt forslag til alternativ til bompenger i store regioner. Bruk differnsiert kommuneskatt og ikke bompenger. Mindre usosialt og alle bidrar.