salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Kamienowanie cudzołożników i cudzołożnic było dobre, mądre oraz sprawiedliwe