salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Czy przyjęcie męczeńskiej śmierci jest samobójstwem?