salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Lepiej jest umrzeć w męczarniach niż zgrzeszyć