salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartoĊ›ci | Przemoc w Starym i Nowym Testamencie