salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Wróżbici i czarownice są przeklęci i znienawidzeni przez Boga