salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartoĊ›ci | „Ptaku” promuje rasistowskie herezje