salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Dlaczego nasz państwowy hymn jest moralnie dwuznaczny?