salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | O czym ks. Jacek Międlar nie wspomniał w swym kazaniu?