salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | Coś o Piłacie, Hitlerze, Nabuchodonozorze i zaborcach