salwowski.net
Wzgardzone prawdy, zapomniane wartości | O tym, dlaczego zaborcy byli legalną władzą dla Polaków