saluteweddingstudio.com
“Em vẫn thích anh như những ngày đầu tiên.”
Sau 3 năm, em vẫn thích ở cạnh anh như những ngày đầu tiên. Mọi người thường hỏi em, yêu nhau lâu có bao giờ em thấy chán? Em thường