salomon.edu.pl
Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych
W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” realizujemy Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach programu do końca 2017 roku prowadzone jest koło zai…