salomon.edu.pl
Zdobywamy szkolny Mount Everest
Na kółku przyrodniczym postanowiliśmy zdobyć, zmierzyć i poznać nasz szkolny Mount Everest czyli naszą szkolną górkę. Udało nam się to :)