salomon.edu.pl
Zasady przyjęć
Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia. Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych war…