salomon.edu.pl
Wolontariat w ChSP „Salomon”
Co roku gościmy w „Salomonie” młodych wolontariuszy z całej Europy, którzy pomagają nam w szkole. Do ich głównych obowiązków należy uczestniczenie i pomoc w zajęciach świetlicowych i za…