salomon.edu.pl
Stypendia socjalne
Poniżej znajduje się Regulamin przyznawania stypendium socjalnego uczniom Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w Zielonej Górze. Plik do pobrania w formacie PDF. Aby go poprawnie wyświetl…