salomon.edu.pl
Statut Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego
STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne. Art. 2.Stowarzyszenie działa na pod…