salomon.edu.pl
SpokoTato – inicjatywa dla ojców
Swoje cele realizujemy m.in. poprzez: comiesięczne spotkania dyskusyjno-warsztatowe, kończące się wyzwaniem do wdrożenia po spotkaniu, spotkania, szkolenia doskonalące kompetencje wychowawcze ojców…