salomon.edu.pl
Koła zainteresowań
Poniżej prezentujemy kalendarz zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020. Koła zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020 kolka